Eigentumsrechte

1. Osvědčení o zápisu a době  platnosti užitného vzoru "Zábalový prostředek" reg. č.  36996 v České republice.

Ke stažení ZDE

 

2. Dohoda o narovnání 

Ke stažení ZDE 

 

3. Osvědčení o zápisu užitného vzoru

Ke stažení ZDE  

  

 

Listing from Patents and Utility Patterns.

The owner of the products rights is Bc.Martina Štefanková and BOK & LK s.r.o., with whom we have a contract for commissions for mediation of the sale of products.

Social enterprise BOK & LK s.r.o. is currently our major manufacturer and supplier of wrapping belts.