O nás

Sociálny podnik BOK&LK s.r.o. začal svoju činnosť v júni 2013, kedy vybudoval práčovňu a žehliareň v Kadani. Postupne sa podnik rozširoval o ďalšie aktivity, najmä pranie hygienickej bielizne pre zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti, čistiace a upratovacie práce, služby hodinového manžela a šijaciu dielňu. Šijacia dielňa sa primárne zameriava na šitie výrobkov na báze známeho Priessnitzovho obkladu. Výrobky slúžia na všetky časti tela a sú určené pre deti aj dospelých. Firma by svojim výrobkami chcela pokryť trh v celej SR a postupne aj v zahraničí, teraz ich možno zakúpiť na e-shope a predajných akciách.

Služby sú zabezpečované najmä zamestnancami z cieľovej skupiny osôb zdravotne znevýhodnených a osôb dlhodobo evidovaných na ÚP. Výber zamestnancov je realizovaný v spolupráci s Úradom práce a MVO, ktoré sa venujú práci s touto cieľovou skupinou. Majitelia podniku sú aktívnymi účastníkmi procesov sociálneho začleňovania v spolupráci s Mestom Kadaň, Úradom práce.

Všetky aktivity sociálneho podniku sú založené na princípoch sociálneho podnikania v SR, ktoré sú zakotvené v právnych dokumentoch, deklarujúcich vznik a fungovanie SP. Zakladateľská listina sociálneho podniku BOK&LK s.r.o. je dostupná na portáli Justice.cz v zbierke listín pod spisovou značkou C29236, Krajský súd v Ústí nad Labem.

 

Princípy sociálneho podnikania:

1. Spoločnosť má za cieľ realizovať sociálnu ekonomiku v rámci svojich predmetov podnikania za účelom rozvoja daných predmetov a podpory ďalších miestnych všeobecne prospešných aktivít - pr. činností neziskových organizácií.

2. Spoločnosť sa bude snažiť vytvárať zisk, ktorý bude vo výške 55% (slovom päťdesiat päť percent) spätne reinvestovať do rozvoja svojich služieb a zvyšovania ich kvality. Spoločnosť sa bude orientovať na poskytovanie služieb a predaj výrobkov, kedy tržby z týchto aktivít budú robiť aspoň 30% (slovom tridsať percent) z celkových výnosov spoločnosti a to v období, keď bude spoločnosť využívať dotácie, kde sú tieto podmienky záväzné.

3. Spoločnosť bude zamestnávať minimálne 40% (slovom štyridsať percent) svojich zamestnancov zo skupiny osôb sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a podporovať ich sociálne začleňovanie. Na tento účel bude spoločnosť používať personálne a integračné nástroje podporujúce rozvoj a integráciu týchto zamestnancov.

4. Spoločnosť bude v celom pracovnom tíme dodržiavať demokratické princípy rozhodovania formou pravidelných tímových porád a hromadným hlasovaním.

5. Spoločnosť bude otvorene prezentovať svoje ciele a zámery, princípy svojho podnikania a šíriť tak myšlienku sociálneho kapitálu a sociálnej ekonomiky v povedomí spoločnosti.

6. Spoločnosť bude za účelom miestneho rozvoja uprednostňovať využívanie miestnych zdrojov a bude podporovať ideu spoločenskej zodpovednosti pri riešení miestnych potrieb. Najmä bude prednostne zamestnávať miestnych obyvateľov a prednostne nakupovať od miestnych dodávateľov.

7. Spoločnosť bude dodržiavať zásady environmentálneho hospodárenia.

 

Zásady environmentálneho správania spoločnosti:

1. Triedenie odpadu

Každá služba musí dodržiavať tieto pravidlá:

a. organizácia dbá na to, aby každá služba mala uzavretú zmluvu s likvidátorom odpadu

b. Organizácia dbá na to, aby v každom zariadení boli umiestnené tri kontajnery (zmesný odpad, plast, papier)

2. Využívanie energie

Svetlo

a. Organizácia dbá na zhasínanie nevyužívaných priestorov

b. Organizácia na pracoviskách využíva úsporné svietidlá

Teplo

a. Organizácia dbá na vypínanie kúrenia v nevyužívaných priestoroch

b. Organizácia dbá na to, aby nedochádzalo k zbytočným tepelným stratám

Elektrina

a. Organizácia vykonáva pravidelné revízie spotrebičov

b. Organizácia dbá na vypínanie nevyužívaných spotrebičov

Voda

a. Organizácia dbá na šetrenie studenou aj teplou vodou

b. Organizácia pravidelne hodnotí kvalitu vypúšťaných chemikálií do odpadu

3. Používanie materiálov

Organizácia využíva recyklovaný papier a recyklované tonery do tlačiarní

Pranie – šetrné prípravky, ktoré nezaťažujú životné prostredie, metóda mokré čistenie

Upratovanie – ekologicky nezávadné čistiace prostriedky

 

Vybrané údaje o plnení princípov sociálneho podnikania spoločnosti:

ROK 2019 k 31. 12. 2019

 • Priemerný prepočítaný stav zamestnancov so zdravotným postihnutím - 121%
 • Tržby z predaja výrobkov a služieb z celkových výnosov – cca 60%
 • Reinvestovaný hospodársky výsledok – 458 420,- (55%) použitý ako rezerva na úhradu mzdových nákladov.
 • Pravidelné porady s pracovníkmi, poskytovanie individuálneho poradenstva a spolupráca s externými organizáciami na podporu rozvoja osobnostného a pracovného rastu.
 • Spolupráca s lokálnymi dodávateľmi, odberateľmi a aktérmi ako je ÚP, mesto Kadaň a ďalšie.
 • Zamestnávame viac ako 90% pracovníkov s okresu Chomutov. ROK 2020 k 31. 12. 2020

ROK 2020 k 31. 12. 2020

 • Priemerný prepočítaný stav zamestnancov so zdravotným postihnutím - 97%
 • K 31. 12. 2021 zamestnávame 47 zamestnancov - z toho 33 sú osoby so zdravotným postihnutím a 10 osoby dlhodobo evidované na ÚP
 • Tržby z predaja výrobkov a služieb z celkových výnosov – cca 70%
 • Reinvestovaný hospodársky výsledok – 1 400 290,- (55%) použitý ako rezerva na úhradu mzdových nákladov
 • Pravidelné porady s pracovníkmi, poskytovanie individuálneho poradenstva a spolupráca s externými organizáciami na podporu rozvoja osobnostného a pracovného rastu
 • Spolupráca s lokálnymi dodávateľmi, odberateľmi a aktérmi ako je ÚP, mesto Kadaň a ďalšie
 • Zamestnávame viac ako 90% pracovníkov s okresu Chomutov

 

YEAR 2021 as of 12/31/2022

 • Average calculated status of employees with disabilities - 108%.
 • As of December 31, 2022, we employ 43 employees - of which 30 are disabled and 4 are long-term registered at the Ú.
 • Revenues from the sale of products and services from total revenues - about 65%.
 • Economic result for reinvestment - 1,230,849 NOK (55%).
 • As a reinvestment for the development of business services and increasing their quality, costs for small property, property repairs, and marketing in the amount of 630,000 were spent. and 770 thousand was used as a reserve to cover labor costs.
 • Regular meetings with employees, provision of individual counseling and cooperation with external organizations to support the development of personal and professional growth.
 • Cooperation with local suppliers, customers and actors such as ÚP, the city of Kadaň and others.
 • We employ more than 90% of workers from the Chomutov district.

 

Priessnitzov zábal


Priessnitzove obklady vymyslel Vinzenz Priessnitz, zakladateľ vodoliečby. Vďaka nemu sa vodoliečebné procedúry rozšírili po celej Európe. Zábaly, ktoré nesú jeho meno, bežne svojim pacientom odporúčajú aj praktickí lekári.

Na čo je dobrý Priessnitzov obklad

Ide o studený zaparovací obklad, ktorý sa prikladá lokálne na postihnuté miesto s cieľom dosiahnuť zvýšené prekrvenie a tým na zrýchlenie hojivých procesov v tele.

Používa sa pri rade chorôb - angíne, prechladnutí, laryngitíde, horúčke (nad 38 stupňov Celzia), na hrudník pri suchom dráždivom kašli, na kĺby pri reumatických ťažkostiach, na relaxáciu kostrového svalstva a pri ďalších príležitostiach.

Prikladá sa tak nielen na krk a hrudník, ale aj na kĺby (koleno, rameno, lakeť…). Pomáha pri liečbe ochorení kĺbov, zmierňuje bolesť kĺbov, uvoľňuje hypertonus svalstva okolo kĺbu, taktiež pomáha pri liečbe zápalových procesov v kĺbových štruktúrach, šľachách a úponoch svalov.

Zábal tiež zlepšuje cirkuláciu (napríklad pri trombózach), dobre funguje na podkožné hematómy (modriny) a opuchy (rýchlejšie vstrebávanie), na uvoľnenie svalového napätia či výrony kĺbov alebo pomliaždenie svalov.

Ako Priessnitzov obklad pripraviť

Na kožu najskôr priložte látku namočenú v studenej vode a pritlačte ju tak, aby dobre priliehala. Na ňu priložte nepremokavú vrstvu, napríklad igelit, ktorý musí mokrú látku všetkými smermi presahovať. Vďaka nemu dôjde k zapareniu. Poslednú vrstvu tvorí suchá látka, napríklad šál alebo šatka.

S našimi zábalovými pásmi si túto činnosť zjednodušíte, pretože výrobky sú už zhotovené na princípe Priessnitzovho obkladu.

V zábalových pásoch sú zlúčené tri vrstvy klasického Priessnitzovho obkladu v jednej. Vrchná a spodná časť tvorí 100% bavlna, vnútornou vrstvou je zateplená a čiastočne vode nepriepustná vrstva. Nevyhnutnou súčasťou je potom vnútorný namáčací diel, vyberateľná vložka zo 100% bavlny.

Zábal nechajte pôsobiť po dobu minimálne 1 hodinu. Ideálna doba pôsobenia je 2 až 3 hodiny. Pod studeným obkladom sa v prvých pár minútach v mieste pôsobenia zníži teplota a dochádza k zúženiu ciev. Nasleduje izotermická fáza, kedy sa v priebehu 30 až 40 minút teplota stabilizuje a cievy sa rozširujú. Posledným stupňom je potom lokálne prehriatie v mieste pôsobenia, ktoré sa dostavuje počas ďalších 60 až 80 minút. Po 2 až 3 hodinách by sa mal obklad sňať a jeho opätovné priloženie sa odporúča po 3 až 4 hodinovej prestávke.

Takto môžeme postupovať až do odznenia príznakov.

Nenechávajte pôsobiť cez noc!! Zábal sa tiež nesmie prikladať na miesta infikované, zle sa hojace rany, kožné choroby typu ekzém, a tak podobne. V prípade aplikácie zábalu u malých detí je lepšie sa najskôr poradiť s lekárom. Alternatívna liečba nenahrádza lekársku starostlivosť.

 

Ďalej sme vybrané zábaly obohatili o vnútorné vrecko, ktoré môžete využiť napr. na vkladanie nahrievacích čerešňových vankúšikov, byliniek, cibule či iných liečbu podporujúcich látok.

 

Priessnitzov zábal je vhodné použiť pri:

 • angíne
 • horúčke – nad 38°C
 • suchom a dráždivom kašli
 • zápalu priedušiek
 • bolestiach v krku
 • prechladnutie
 • bolestiach kĺbov – reumatických problémoch
 • svalovej únave
 • rastové bolesti u detí
 • bolestiach kostrového svalstva
 • výronu v kĺboch končatín
 • svalovom pomliaždení končatín
 • faryngitíde – zápal hltana
 • laryngitíde – zápal hrtana
 • podkožnom hematóme a opuchoch – rýchlejšie vstrebanie
 • trombózach – zlepšenie cirkulácie krvi

 

Spoločenská zmluva na stiahnutie tu

 

Vedenie podniku:

Majiteľ: Mgr. Ján Hudák,
Telefón: +420 603 804 191

Majiteľ, konateľ: Mgr. Luděk Kočí,
Telefón: +420 725 070 900