Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů (podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR)

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Správce

BOK & LK s.r.o., ČSL. Armády 42, 432 01 Kadaň, IČO 28731417, který provozuje webové stránky http://www.priessnitzuvzabal.cz/ a http://www.bokalk.cz/. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce a určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele.

2. Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle

+420 725 070 900 nebo na e-mail: ludek.koci@seznam.cz

3. Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje pro naplnění těchto účelů:

  • poskytování služeb, plnění smlouvy, kdy vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, (např. dodání zboží, atd.),
  •  vedení účetnictví: jste-li zákazníky – vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,
  •  Marketing: – vaše osobní údaje (e-mail a jméno), přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají. Na každém informačním emailu je možnost odhlášení.

 

Od 25. 05. 2018 platí v České republice nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. V této souvislosti získáváte nová práva.

 

Seznam Vašich nových práv:

 

1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře, kdy jsme přijali technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

2. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši pověření zaměstnanci a spolupracující firmy (zpracovatelé) – přepravní společnosti a externí účetní firma.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele a to především pro usnadnění a zkvalitnění zpracování dat obsahujících osobní údaje. V takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování osobních údajů jako na naší firmu.

3. Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

4. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte tato práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ludek.koci@seznam.cz.

  • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami

zpracování osobních údajů.

  • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše

osobní údaje zpracovávám a proč.

  • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte

právo na doplnění a změnu osobních údajů.

  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše

nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

  • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
  •  Právo na přenositelnost: pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup.
  • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Úkony související se zajištěním práva na výmaz, budou provedeny do 30 dnů.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

5. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Dozorový úřad, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

6. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši pověření zaměstnanci a spolupracující subjekty, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s naší společností. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné třetí straně.