Náš příběh

 Návrh bez názvu (23)

Sociální podnik BOK&LK s.r.o. zahájil svou činnost v červnu 2013, kdy vybudoval prádelnu a žehlírnu v Kadani. Postupně se podnik rozšiřoval o další aktivity, zejména praní hygienického prádla pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, čistící a úklidové práce, služby hodinového manžela a šicí dílnu. Šicí dílna se primárně zaměřuje na šití výrobků na bázi známého Priessnitzova obkladu. Výrobky slouží na všechny části těla a jsou určeny pro děti i dospělé. Firma by svým výrobky chtěla pokrýt trh v celé ČR a postupně i v zahraničí, nyní je lze zakoupit na e-shopu a prodejních akcích.

Služby jsou zabezpečovány zejména zaměstnanci z cílové skupiny osob zdravotně znevýhodněných a osob dlouhodobě evidovaných na ÚP. Výběr zaměstnanců je realizován ve spolupráci s Úřadem práce a NNO, které se věnují práci s touto cílovou skupinou. Majitelé podniku jsou aktivními účastníky procesů sociálního začleňování ve spolupráci s Městem Kadaň, Úřadem práce.

Všechny aktivity sociálního podniku jsou založeny na principech sociálního podnikání v ČR, které jsou zakotveny v právních dokumentech, deklarujících vznik a fungování SP. Zakladatelská listina sociálního podniku BOK&LK s.r.o. je dostupná na portálu Justice.cz ve sbírce listin pod spisovou značkou C29236, Krajský soud v Ústí nad Labem.

Principy sociálního podnikání:

1. Společnost má za cíl realizovat sociální ekonomiku v rámci svých předmětů podnikání za účelem rozvoje daných předmětů a podpory dalších místních obecně prospěšných aktivit - př. činností neziskových organizací. 

2. Společnost se bude snažit vytvářet zisk, který bude ve výši 55% (slovy padesát pět procent) zpětně reinvestovat do rozvoje svých služeb a zvyšování jejich kvality. Společnost se bude orientovat na poskytování služeb a prodej výrobků, kdy tržby z těchto aktivit budou činit alespoň 30% (slovy třicet procent) z celkových výnosů společnosti a to v období, kdy bude společnost využívat dotací, kde jsou tyto podmínky závazné. 

3. Společnost bude zaměstnávat minimálně 40% (slovy čtyřicet procent) svých zaměstnanců ze skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a podporovat jejich sociální začleňování. K tomuto účelu bude společnost používat personální a integrační nástroje podporující rozvoj a integraci těchto zaměstnanců.

4. Společnost bude v celém pracovním týmu dodržovat demokratické principy rozhodování formou pravidelných týmových porad a hromadným hlasováním. 

5. Společnost bude otevřeně prezentovat své cíle a záměry, principy svého podnikání a šířit tak myšlenku sociálního kapitálu a sociální ekonomiky v povědomí společnosti. 

6. Společnost bude za účelem místního rozvoje upřednostňovat využívání místních zdrojů a bude podporovat ideu společenské odpovědnosti při řešení místních potřeb. Zejména bude přednostně zaměstnávat místní obyvatele a přednostně nakupovat od místních dodavatelů.

7. Společnost bude dodržovat zásady environmentálního hospodaření. 

 

 

Zásady environmentálního chování společnosti:

1. Třídění odpadu

Každá služba musí dodržovat tato pravidla:

a. organizace dbá na to, aby každá služba měla uzavřenou smlouvu s likvidátorem odpadu

b. Organizace dbá na to, aby v každém zařízení byly umístěny tři kontejnery (směsný odpad, plast, papír)

2. Využívání energie

 Světlo

a. Organizace dbá na zhasínání nevyužívaných prostor

b. Organizace na pracovištích využívá úsporná svítidla

 Teplo

a. Organizace dbá na vypínání topení v nevyužívaných prostorách

b. Organizace dbá na to, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám

 Elektřina

a. Organizace vykonává pravidelné revize spotřebičů

b. Organizace dbá na vypínání nevyužívaných spotřebičů

Voda

a. Organizace dbá na šetření studenou i teplou vodou

b. Organizace pravidelně hodnotí kvalitu vypouštěných chemikálií do odpadu

3. Používání materiálů

Organizace využívá recyklovaný papír a recyklované tonery do tiskáren

Praní – šetrné přípravky, které nezatěžují životní prostředí, metoda mokré čištění

Úklid – ekologicky nezávadné čisticí prostředky

 

Vybrané údaje o plnění principů sociálního podnikání společnosti:

ROK 2019 k 31. 12. 2019

 • Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením - 121%
 • Tržby z prodeje výrobků a služeb z celkových výnosů – cca 60%
 • Reinvestovaný hospodářský výsledek – 458 420,- (55%) použit jako rezerva na úhradu mzdových nákladů.
 • Pravidelné porady s pracovníky, poskytování individuálního poradenství a spolupráce s externími organizacemi na podporu rozvoje osobnostního a pracovního růstu.
 • Spolupráce s lokálními dodavateli, odběrateli a aktéry jako je ÚP, město Kadaň a další.
 • Zaměstnáváme více než 90% pracovníků s okresu Chomutov.

ROK 2020 k 31. 12. 2020

 • Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením -  97%
 • K 31. 12. 2021 zaměstnáváme 47 zaměstnanců - z toho 33 jsou osoby se zdravotním postižením a 10 osoby dlouhodobě evidované na ÚP
 • Tržby z prodeje výrobků a služeb z celkových výnosů – cca 70%
 • Reinvestovaný hospodářský výsledek – 1 400 290,- (55%) použit jako rezerva na úhradu mzdových nákladů
 • Pravidelné porady s pracovníky, poskytování individuálního poradenství a spolupráce s externími organizacemi na podporu rozvoje osobnostního a pracovního růstu
 • Spolupráce s lokálními dodavateli, odběrateli a aktéry jako je ÚP, město Kadaň a další
 • Zaměstnáváme více než 90% pracovníků s okresu Chomutov

ROK 2021 k 31. 12. 2022

 • Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením -  108%
 • K 31. 12. 2022 zaměstnáváme 43 zaměstnanců - z toho 30 jsou osoby se zdravotním postižením a 4 osoby dlouhodobě evidované na ÚP
 • Tržby z prodeje výrobků a služeb z celkových výnosů – cca 65%
 • Hospodářský výsledek k reinvestici – 1 230 849,- (55%)
 • Jako reinvestice pro rozvoj služeb podnikání a zvyšování jejich kvality byly vynaloženy náklady na drobný majetek, opravy majetku, marketing ve výši 630 tis. a 770 tis. bylo použito jako rezerva na úhradu mzdových nákladů.
 • Pravidelné porady s pracovníky, poskytování individuálního poradenství a spolupráce s externími organizacemi na podporu rozvoje osobnostního a pracovního růstu
 • Spolupráce s lokálními dodavateli, odběrateli a aktéry jako je ÚP, město Kadaň a další
 • Zaměstnáváme více než 90% pracovníků s okresu Chomutov

Priessnitzův zábal

Priessnitzovy obklady vymyslel Vinzenz Priessnitz, zakladatel vodoléčby. Díky němu se vodoléčebné procedury rozšířily po celé Evropě. Zábaly, které nesou jeho jméno, běžně svým pacientům doporučují i praktičtí lékaři.

K čemu je dobrý Priessnitzův obklad

Jde o studený zapařovací obklad, který se přikládá lokálně na postižené místo s cílem dosáhnout zvýšeného prokrvení a tím ke zrychlení hojivých procesů v těle.

Používá se při řadě nemocí – angíně, nachlazení, laryngitidě, horečce (nad 38 stupňů Celsia), na hrudník při suchém dráždivém kašli, na klouby při revmatických obtížích, k relaxaci kosterního svalstva a při dalších příležitostech.

Přikládá se tak nejen na krk a hrudník, ale i na klouby (koleno, rameno, loket…). Pomáhá při léčbě onemocnění kloubů, zmírňuje bolest kloubů, uvolňuje hypertonus svalstva kolem kloubu, také pomáhá při léčbě zánětlivých procesů v kloubních strukturách, šlachách a úponech svalů.

Zábal také zlepšuje cirkulaci (například při trombózách), dobře funguje na podkožní hematomy (modřiny) a otoky (rychlejší vstřebávání), na uvolnění svalového napětí či výrony kloubů nebo pohmoždění svalů.

Jak Priessnitzův obklad připravit

Na kůži nejdříve přiložte látku namočenou ve studené vodě a přitiskněte ji tak, aby dobře přiléhala. Na ni přiložte nepromokavou vrstvu, například igelit, který musí mokrou látku všemi směry přesahovat. Díky němu dojde k zapaření. Poslední vrstvu tvoří suchá látka, například šála nebo šátek.

S našimi zábalovými pásy si tuto činnost zjednodušíte, neboť výrobky jsou již zhotoveny na principu Priessnitzova obkladu.

V zábalových pásech jsou sloučeny tři vrstvy klasického Priessnitzova obkladu v jednu. Svrchní a spodní část tvoří 100% bavlna, vnitřní vrstvou je zateplená a částečně vodě nepropustná vrstva. Nezbytnou součástí je pak vnitřní namáčecí díl, vyjímatelná vložka ze 100% bavlny.

Zábal nechte působit po dobu minimálně 1 hodinu. Ideální doba působení je 2 až 3 hodiny. Pod studeným obkladem se v prvních pár minutách v místě působení sníží teplota a dochází k zúžení cév. Následuje izotermická fáze, kdy se v průběhu 30 až 40 minut teplota stabilizuje a cévy se rozšiřují. Posledním stupněm je pak lokální přehřátí v místě působení, které se dostavuje během dalších 60 až 80 minut. Po 2 až 3 hodinách by se měl obklad sejmout a jeho opětovné přiložení se doporučuje po 3 až 4 hodinové přestávce.

Takto můžeme postupovat až do odeznění příznaků.

Nenechávejte působit přes noc!!  Zábal se také nesmí přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém, a tak podobně. V případě aplikace zábalu u malých dětí je lépe se nejprve poradit s lékařem. Alternativní léčba nenahrazuje lékařskou péči.

 

Dále jsme vybrané zábaly obohatily o vnitřní kapsu, kterou můžete využít např. pro vkládání nahřívacích třešňových polštářků, bylinek, cibule či jiných léčbu podporujících látek.

 

Priessnitzův zábal je vhodné použít při:

 • angíně
 • horečce – nad 38°C
 • suchém a dráždivém kašli
 • zánětu průdušek
 • bolestech v krku
 • nachlazení
 • bolestech kloubů – revmatických obtížích
 • svalové únavě
 • růstové bolesti u dětí
 • bolestech kosterního svalstva
 • výronu v kloubech končetin
 • svalovém zhmoždění končetin
 • faryngitidě – zánět hltanu
 • laryngitidě – zánět hrtanu
 • podkožním hematomu a otocích – rychlejší vstřebání
 • trombózách – zlepšení cirkulace krve

 

 Společenská smlouva ke stažení zde

Vedení podniku:

Majitel: Mgr. Jan Hudák,
Telefon: +420 603 804 191

Majitel, jednatel: Mgr. Luděk Kočí,
Telefon: +420 725 070 900