Projekt OPZ

Sociální podnik BOK&LK s.r.o. je podporován z Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu: Rozšíření firmy BOK&LK s.r.o.

Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014831

 Cílem projektu je rozšíření stávajících služeb firmy BOK&LK s.r.o. a to zejména prádelnických a čistírenských služeb a rozšíření činnosti šicí dílny.  

 

Projekt řeší 2 roviny:

  1. Projekt řeší problém s obtížnou zaměstnavatelností osob se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnaných  v regionu. Chráněná pracoviště vytváří možnosti pro uplatnění se obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce. Díky péči o tyto osoby zmírníme sociální a ekonomické dopady na CS.
  2. V oblasti ekonomické projekt reaguje na nové obchodní příležitosti podniku, které mohou naplňovat principy podniku, tím že umožníme zaměstnání dalším osobám z CS. Rozšíření podniku spočívá zejména v rozšíření činnosti prádelny a to o nové zakázky na praní hygienického prádla, nové zakázky na praní komunálního prádla, dále rozšíření činnosti o čistírnu, kdy v regionu tato služba pro občany chybí.

Díky podpoře z projektu v rámci klíčové aktivity Marketing sociálního podniku jsme schopni lépe zviditelňovat naše produkty a služby. V rámci této klíčové aktivity také dochází k propagaci této webové stránky.

 

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=get&datovySkladId=a10cdef5-298f-40d4-9807-746804761e45

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=get&datovySkladId=a10cdef5-298f-40d4-9807-746804761e45