Vlastnická práva

Výpis z databáze Patentů a Užitných vzorů.

Majitelem práv k výrobkům je Bc.Martina Štefanková a firma BOK&LK s.r.o., se kterou máme uzavřenu smlouvu o provizích za zprostředkování prodeje výrobků.

Sociální podnik BOK&LK s.r.o. je v současné době náš hlavní výrobce a dodavatel zábalových pásů.