Neohodnoceno

Vonné mýdlo - Strom života

Vonné mýdlo - Strom života je vyrobeno z kvalitní průhledné mýdlové hmoty, který má rostlinný základ. 

Varianta
Můžeme doručit do:
26.6.2024 26.6.2024 26.6.2024 26.6.2024 Zvolte variantu
Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Zvolte variantu
Kód: MYD-STROM-M MYD-STROM-Z MYD-STROM-C MYD-STROM-ZL Zvolte variantu
69 Kč 57,02 Kč bez DPH

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • GL COLOR je koncentrovaná tekutá glycerinová barva
  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit. 

  • Parfemované silice na výrobu mýdel
  • Neslouží ke konzumaci 

  • Udržujte mimo dosah dětí
  • Vysoká transparentnost umožňuje vyrábět mýdla jasných barev.

  • Vynikající stálost barev i při dlouhodobém udržování vysoké teploty.

  • Výborně pění.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: modrá, zelená, červená, žlutá

Vůně: Zelené jablko
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10
š: 5,5cm v: 7cm t: 3cm

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné složky: Sodná sůl laurylether síranu

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Benzylsalicylat, Citronellol, PIPERONAL, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Citral

Alergeny: Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Citral, Limonene, Methyl 2-Octynoate, Geraniol, Benzyl Alcohol

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: